RODO

Szanowni Państwo,
Dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
Przetwarzamy dane osobowe, które nam podaliście, np. podczas rekrutacji do projektu, do podpisania umów lub wysyłając do nas wiadomość.
Administratorem danych osobowych jest ZICOM Next Sp. z o.o.., ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów
REGON: 120568437, NIP: 9930535220, KRS: 0000293041
Można się z nami kontaktować:

  • listownie, na adres: ZICOM Next Sp. z o.o.., ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów
  • mailowo, na adres: kontakt@zicom.pl


Wszelkie dane osobowe Państwa są usuwane po upływie zawartej z nami umowy czy określonym umową okresie trwałości przechowywania danych osobowych wynikających z zobowiązań projektowych.

Zatem:

  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową, która z nami podpisałeś oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
  2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Umowach, i zgodnie z nią. Miej jednak na uwadze, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy już umowa nie obowiązuje. Dotyczy to zobowiązania wynikają z przepisów prawa pracy, podatkowych czy rachunkowych, a także związanych ze specyfiką projektów unijnych, które realizujemy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w projektach, czy zawierania umów.
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. W każdej chwili możesz skontaktować się z Nami w celu pytań o prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, wysyłając wiadomość na e-mail: kontakt@zicom.pl
Newsletter
Zapisz się na newsletter ZICOM.