Program POPC

Program POPC

Sieć szerokopasmowa dla regionu tarnowskiego A

nr umowy o dofinansowanie POPC.01.01.00-12-0019/18-00

Projekt firmy Zicom Infrastruktura Sp. z o.o. pt. „Sieć szerokopasmowa dla regionu tarnowskiego A” (dalej jako Projekt) jest realizowany dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach:

  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), którego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju, które stanowią szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne, stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
  • I Osi „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, która obejmuje wsparciem projekty w zakresie powstania sieci szerokopasmowych na obszarach, na których bez wsparcia publicznego, nie wystąpiłyby samodzielne inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Szczególnym założeniem wsparcia jest maksymalizacja pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, umożliwiającymi świadczenie usługi dostępu do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s.
  • Działania 1.1, które ma na celu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Projekt firmy Zicom Infrastruktura został wybrany spośród 87 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy III naboru wniosków dla działania 1.1 prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej jako CPPC) w 2018 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POPC.01.01.00-12-0019/18-00 na realizację Projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie

59 531 224,29 zł, a łączna kwota Projektu wynosi 94 327 685,75 zł

Więcej informacji o projekcie w zakładce O sieci

Newsletter
Zapisz się na newsletter ZICOM.